Archive for June 21st, 2020

  • No Filter

    אני בודי ניטראלית?

    אחד המושגים הטרנדיים ביותר בשנים האחרונות הוא “בודי פוזיטיב”, מושג שנוצר כהתרסה לאידיאל היופי המערבי ומנסה לקחת מחדש בעלות על מה שנחשב יפה. פעילות ותומכות בודי פוזיטיב אוהבות את המראה שלהן והוא נחשב ליפה בעיניהן – גם אם הוא לא קולע במדויק לסטנדרט היופי הצר שהורגלנו לראות.  בעוד שאני חושבת שזו מגמה נפלאה, אני מודה …