Archive for June 10th, 2021

  • מה במודה

    קניתי בגד-ים ונהנתי מזה.

    בזמן שלובה בחופשת לידה אני מרשה לעצמי להשתעשע עם תכנים שמעולם לא עלו למגזין.  אז הנה זה קורה: ספיישל בגדי הים הגדול! כן כן, בתור עוקבות הדוקות אתן בטח כבר יודעות עד כמה לובה ״אוהבת״ את הים וכפועל יוצא מזה.. גם בגדי-הים נזנחו במגזין. אני מודה, גם לי יש יחסים מורכבים עם הים, לא בגלל החול …