Archive for May 19th, 2021

  • No Filter

    אני יוצאת לחופשת לידה – המגזין ממשיך לפעול כרגיל!

    חופשת לידה, הא? חופשה. אני יודעת שההתייחסות לפרק הזמן הזה צריכה להיות יותר כ”החלמת לידה” מאשר “חופשת לידה”, אבל במקרה שלי אכן יהיה מדובר בחופשה לכל דבר – חופשה דיגיטלית. למעשה, זה עומד להיות פרק הזמן הראשון בעשור האחרון שאני לוקחת לגמרי עבורי, מבלי הצורך לתעד את מה שקורה מסביבי או לתווך את חוויית ההורות …