Archive for April 7th, 2021

  • צריכה את זה

    רכישות גדולות לקראת הלידה – חלק ראשון

    הפוסט הזה הוא חלק מסדרה של שני חלקים, שיסקרו קניות גדולות שעשיתי לקראת הלידה והרציונל בבחירת המוצרים. החלק הראשון יכלול מנשא, טרמפולינה ועגלה שהתקבלו לסקירה, החלק השני יכלול מוצרים שקניתי בעצמי ויכללו תיק החתלה, משאבה, משטח החתלה, אוניברסיטה וכו’. כמה דיסקליימרים הכרחיים לפני שמתחילים: + זו הפעם הראשונה שאני כותבת על קניות גדולות ומשמעותיות שקשורות …