Archive for March 25th, 2021

  • No Filter

    פוסט חג החירות שלי

    אני לא צובעת את השיער שלי, אין לי תוספות. לא הגדלתי את השפתיים שלי, לא הקטנתי את האף. לא פיסלתי את עצמות הלחיים, לא הסרתי שום דבר בלייזר, לא מיצקתי את הגוף או ניסיתי להסיר צלוליטיס. לא הזרקתי, מילאתי, מתחתי מחדש שום איבר בפנים שלי, גם לא בגוף, לא הרמתי ריסים ולא עשיתי מיקרובליידינג. לא …