Archive for February 25th, 2021

  • מה במודה

    ווישליסט אביבי מאברליין – 2021

    לא יודעת מה איתכן, אני את החורף הזה מיציתי. גם כחובבות חורף מושבעת, אין לי בעיה להודות שהחורף הזה היה לא מספק בעליל והגיע הזמן להכיר בכך ולעבור הלאה במקום לדשדש באותו מזג אוויר לא ברור כבר חודשים. אין ספק שהקולקציה החדשה של אברליין מגבירה לי את החשק לאביב אפילו יותר, עם פלטת גוונים צבעונית, …