Archive for January 24th, 2021

  • צריכה את זה

    המדריך השלם למע”מ ומכס למזמינה מחו”ל

    קונות רבות העושות אונליין שופינג, חוששת מהעניין של “להידפק במכס” כשהן מזמינות מאתרים בחו”ל. אני יכולה להבין את זה במידה מסוימת: כשאנחנו קונות פריט מסוים אנחנו רוצות לדעת שהסכום שאנחנו משקיעות בו הוא הסכום הסופי או לכל הפחות לדעת מה הסכום הסופי במידה ואכן נוספות לו עלויות נוספות. חשוב לדעת: מה שאתן לרוב משלמות בהזמנת …