Archive for January 17th, 2021

  • צריכה את זה

    צריכה את זה, 17.1.21

    אנחנו כבר בשיא החודש, לתוך 2021, שום דבר לא השתנה לטובה אבל ברוך השם: יש מדור חדש של “צריכה את זה” להיעזר בו בזמנים קשים והפעם עם קודי הטבות בלעדיים! עגיל יהלום חדש ויפיפה נחת ב- Catbird וכל המיסים כלולים בעלות המוצר, אני חוזרת, כל המיסים כלולים בעלות המוצר. ניתן להזמין כאן. ואם בתכשיטי ציפוי …