Archive for January 3rd, 2021

  • צריכה את זה

    צריכה את זה, 3.1.21

    הלו, 2021, זו את? האם אנחנו סוף סוף מוגנות? כדי להיות על הצד הבטוח, אספתי את הלינקים העסיסיים ביותר ברחבי הרשת, בעיקר בתחום ההום סטיילינג – כי בכל זאת, סיסטר עוברת דירה השבוע. הקארף של Ferm Living קורא בשמי, אחרי הכל, יש לי את סט הכוסות אז זה רק טבעי שגם הוא יהיה שלי, נכון? …