Archive for December 23rd, 2020

  • קול גירלז

    קול גירל: נועה רוזין

    אל נועה רוזין הגעתי במטרה מובהקת: לנסות להבין מה זה תוכן טוב. האם תוכן טוב הוא כזה שיש לו גבולות גזרה? האם זה קונספט סובייקטיבי לחלוטין? האם יש לגביו כללי “עשי” ו”אל תעשי”? או שזו בכלל יהירות לנסות להגדיר את זה מלכתחילה? טוב, לביקור היו גם כמה אג’נדות נסתרות, כמו למשל לראות בלייב את עמדת …