Archive for December 20th, 2020

  • צריכה את זה

    צריכה את זה, 20.12.20

    התאריך של המדור היום מספק אותי משתי סיבות: ראשית בגלל האופן שבו הוא נראה, שנית, בגלל שהוא מסמן ששנת 2020 קרובה לסיומה (בהנחה שב-31.12.20 בשעה 23:59 התאריך לא יתחלף ל-1.13.20, גם זו נראית לי אופציה סבירה בשלב הזה). החלטתי שבגלל שהתאריך מספק אותי, זה מוכרח להיות מדור מוצלח במיוחד. כמו כן, יש כעת 20% הנחה …