Archive for December 7th, 2020

  • מה במודה

    מותגים שאני לא קונה מהם בגדים (וכל הסיבות מדוע)

    לפני כמה ימים התחלתי לנהל איתכן דיון ספונטני ומבורך מאוד לגבי אופנה מהירה בסטורי. זה התחיל מהידיעה על כך שטופשופ העולמית קרובה לפשיטת רגל והמשיך לדיון כללי לגבי מותגים שבהם אני לא קונה בגדים כבר זמן מה. אלא שסטורי הוא פורמט שבו אפשר בסופו של דבר להעביר אינפורמציה בצורה מוגבלת ואילו על אופנה מהירה, יש …