Archive for December 6th, 2020

  • צריכה את זה

    צריכה את זה, 6.12.20

    זה יהיה מדור ממוצע הפעם, כך אמרתי לעצמי. לא מצאתי דברים מלהיבים מספיק… עד שאכן מצאתי לבסוף. אז קבלו ביטול, הלחימה קשה כרגיל, “צריכה את זה” כאן כדי להשיב מלחמה. האם רק לפני רגע היו הטבות בלאק פריידי ועכשיו גלוסייר משיקים מוצרים חדשים? ובכן כן, הם שובבים. הפעם מדובר במארז יפיפיה שבו מקבלים שלושה באלמים …