Archive for November 8th, 2020

  • צריכה את זה

    צריכה את זה, 08.11.20

    שבוע חדש, חודש חדש, נשיא חדש בארה”ב – הבה נחגוג את זה עם כמה מוצרים שנחוצים לי הפעם. ספל שמתאר אותי במדויק, ניתן להזמין כאן. האם קניתי את הפמוט הזה ברגע שראיתי שהוא זמין לקנייה בטולמנ’ס DOT? כן, כך עשיתי. ניתן להזמין כאן. מוצרים שעושים פילינג לקרקפת הם מוצרים כלבבי, ניתן להזמין כאן. פיג’מת החלומות, …