Archive for October 27th, 2020

  • קול גירלז

    קול גירל: עדי פוגל

    ציפיתי להגיע לביתה של עדי מהרגע שבו הזמינה אותי. על אף שלא הכרנו קודם במציאות, כפי שקורה עם רוב הנשים שאצלן אני מתארחת לאחרונה – ידעתי שמצפה לי חוויה צבעונית ונוטפת שיק על סמך האינסטגרם שלה. נועזות, מילה שעוד תחזור על עצמה לא מעט במהלך הפוסט ובהחלט מאפיינת את הסגנון של עדי ובאופן כללי, את …