Archive for October 4th, 2020

  • צריכה את זה

    צריכה את זה, 04.10.20

    הפריטים שמוצגים בפוסט הם כל כך סתווים/ חורפיים שזה גובל בפלילים כשבחוץ עדיין מעל 30 מעלות, אבל היי, זו האמת שלי ונראה מי יעצור אותי. תיק נסיעות? אני לא מכירה אותה, אמנם מדובר בפריט הכי לא נחוץ של 2020 ועם זאת, התיק הזה נאה ופרקטי. ניתן להזמין כאן. בדמיוני יש לי בית שלא צריך לשאוב …