Archive for September 22nd, 2020

  • No Filter

    למה אנחנו מתנצלות כל כך הרבה?

    האינטרקציה שלי איתכן, עם הקול גירלז, אלו שעוקבות אחר התוכן שלי ואחר המסרים שלי – לעתים שוברת לי את הלב. למה? כי בממוצע אחת ליום או יומיים, כשאחת מכן כותבת לי בפרטי – היא פותחת או מסיימת את הפנייה ב”טוב, חפרתי” או “סליחה על ההפרעה”. אני משתדלת לתקן אתכן, כי אני יודעת שלנו אין מנגנון …