Archive for September 2nd, 2020

  • קול גירלז

    קול גירל: יעל רסנר

    אין לי הסבר מדויק לתופעה, אבל החיבור שלי ליעל רסנר היה מיידי. לכן כשהיא הציעה שאבוא להתארח אצלה, ובכן כן, זה היה נשמע הגיוני. לא נפגשנו לפני כן, אבל כשהגעתי אליה וראיתי כמה מהמשותף יש בינינו, זה היה נשמע ונראה מאוד טבעי. יעל היא אחת הצלמות המרגשות והמדויקות שאני מכירה. כל צילום שלה מרגיש כמו …