Archive for August 20th, 2020

  • No Filter

    אל תספרו לי

    אל תספרו לי שהיא ביקשה את זה. אל תספרו לי שהביאה את זה על עצמה כי שתתה. אל תספרו לי שאלו היו יחסי מין. אל תספרו לי שהמשפחה שלה אשמה בחינוך שלה. אל תספרו לי שזה לא תקין שהיא הייתה לבדה באילת. תספרו להם מה זו הסכמה, מה זו הסכמה אמיתית. תספרו להם שהסכמה היא …