Archive for August 13th, 2020

  • קול גירלז

    קול גירל: אור אילון

    את אור אילון גיליתי כמו את כל הדברים הנפלאים בחיי – באינסטגרם. השפה הגרפית שלה משכה אותי אך יותר מכל המסרים שלה, שאותם היא מבטאת באמצעות קונספט בשם הדיינר של אור. אבל רגע: מה זה אומר? זה מקום פיזי? זה עסק? זו תנועה? מה קורה פה? עם כל השאלות האלה בראש הגעתי לבית רומנו, אחד …