Archive for June 29th, 2020

  • בינג' בבלוג טיולים ונשנושים

    הצעת הגשה ליום כיף באזור רחובות

    מאז סגר הקורונה אני מחפשת את עצמי מחדש מבחינת בילויים ומרגישה שדייקתי לעצמי את הבחירות. אילו היה ניתן לתמוך בכל העסקים המקומיים והקטנים כך שייחזרו לעמוד על הרגליים הייתי עושה זאת בשמחה, אבל גם את המצב הכלכלי ואת הפגיעה שאני עצמי חוויתי אני צריכה לקחת בחשבון ולכן ימי מסעדות השף והקצב שבו נהגתי לאכול בחוץ …