Archive for June 6th, 2020

  • No Filter

    המסע לילד מתחיל

    מעולם לא חשתי שאל-הורות היא חלק בלתי נפרד ממני, אבל בהחלט הרגשתי שזה מאפיין את החיים שלי. ככל שהתקרבתי לגיל 30, בתור מישהי שנשואה כבר כמה שנים ומנהלת קריירה שנמצאת בתהליכי צמיחה הרגשתי שילד פשוט לא נמצא בקלפים עבורי. היו לכך סיבות קונקרטיות למדי, חלקן פרקטיות ורובן לא, חלקן ריאליות ורובן כואבות מאוד. ברמה הפרקטית, …