Archive for May 13th, 2020

  • Girl Boss בינג' בבלוג

    איך לספר סיפור בעולם משתנה?

    זו תקופה משונה להיות בה עצמאיות, נכון? מהרגע שהקורונה התחילה, היה ברור שצריך לשנות שפה, להתאים את המסרים ובסופו של דבר גם להתאים את המוצרים עצמם כדי לאפשר לעסק להמשיך להתקיים במרחב הדיגיטלי באופן בלעדי. גם הפיד שלי באינסטגרם השתנה משמעותית בתקופה הזו: מצד אחד הוא היה מלא באנשים שבחרו לאטום את עצמם בפני הסיטואציה …