Archive for January 26th, 2020

  • בינג' בבלוג צריכה את זה

    צריכה את זה, 26.1.20 (🛍️)

    מדוע נעלמתי מהמגזין לשבוע שלם אספר לכן בהרחבה בימים הבאים אבל בינתיים, כמה טוב לחזור ובייחוד עם רשימת תופינים שגורמת לי לומר – “צריכה את זה!”. 25% הנחה בקולורפופ זו הזדמנות להתחדש באחת הפלטות שלהם שעושות לי עיניים כבר זמן מה (ההנחה אוטומטית), ניתן להזמין כאן. Nה זאת אומרת למה אני צריכה מראה בצורת עין …