Archive for October 3rd, 2019

  • בתיק האיפור

    מה לעשות כשהעור משתגע בחילופי עונות? (🎁)

    את הפוסט הזה החלטתי לכתוב מתוך צורך אישי ותזכורת לעצמי. השילוב בין חילופי העונות עם ביוץ ומחזור הורמונליים וקשים במיוחד (הקשים ביותר מאז שהפסקתי גלולות) גרמו להתפרצות ראשונה מזה תקופה של שנה, באזור הלסת והצוואר שלי. בדרך כלל אני כותבת פוסטים כאלה כשאני כבר אחרי, בצד השני, אבל הפעם אני כותבת תוך כדי מתוך החשיבות …