Archive for July 21st, 2019

  • בינג' בבלוג מה במודה

    טרנדים חמים בעולם הסנדלים

    באשר לשאלה עתיקת היומין האם אני טיפוס של נעליים או תיקים, אשיב מבלי למצמץ שברוך השם לא חסר לי כאן וכאן – ואני אוהבת הכל. לא תראו אותי מפלה בין תיק לנעליים חדשות ונוצצות אבל היות ואנחנו כאן כדי לדון בעיקר בקטגוריה השנייה, אנסה לגייס את מירב החשקים שלי לטובתה. אז סנדלים, בואו נדבר על …