Archive for May 28th, 2019

  • cool girls school בינג' בבלוג

    לא יכולה להפסיק לגעת בעור? קראי את הפוסט

    מי מאיתנו לא נוגעת מדי פעם בעור ומשתוקקת לפוצץ את החצ’קון הזה שנדמה שממש צועק “תחסלי אותי!”? אחרי הכל, יש סרטונים שלמים שמוקדשים עכשיו לפיצוץ חצ’קונים באקסטרים קלוזאפ והם הופכים לויראליים כי אנשים מוצאים בזה משהו מאוד מספק! גם אני חוטאת בזה, לעתים מאוד קרובות אפילו ולכן כתבתי את הפוסט הבא כתזכורת עבורי ועבורכן. למה …