Archive for August 16th, 2017

  • cool girls school בינג' בבלוג בתיק האיפור

    כך תלמדו להכיר את העור שלכן

    באנגלית קיימות שתי פעולות שנפוצות מאוד בהקשר של שגרת טיפוח מאוזנת והן Hydrating ו- Moisturizing. נהוג לחשוב שמדובר במילים נרדפות אך למרות שהן מתארות פעולות דומות, עדיין מדובר בפונקציות שונות ולא הרבה אנשים מודעים לכך. אינני מכירה תרגום מדויק לשתי הפעולות הללו בעברית כדי לבטא את ההבדלים ביניהן, או לפחות לא ביטוי השגור בשפה היומיומית …