Archive for April 25th, 2017

  • cool girls school בתיק האיפור

    פצעונים טובים – יש דבר כזה?

    להכיר מוצר חדש לשגרת הטיפוח ולעור יכול להיות מלחיץ: אנחנו אף פעם לא באמת יודעות איך העור יגיב. אנחנו יכולות להגיב טוב לרכיבים מסוימים ועדיין לגלות רגישות לפורמולות מסוימות גם אם הן מכילות אותם, אנחנו יכולות לחשוש מרכיבים אחרים אך לגלות שבריכוזים מסוימים ובפורמולות מסוימות לא נגלה אליהם רגישות – ככה זה, מדע זה חשוב …