Archive for March 11th, 2017

  • בתיק האיפור

    שקרים שתעשיית הביוטי מספרת לנו

    ✛ ה-SPF שבו אתן משתמשות מכיל מקדם הגנה 100 והוא עמיד בפני זיעה ומים – ה-FDA האמריקאי אסר על שימוש בהבטחות כאלה לצרכי קידום ולכן כיום הערך הגבוה ביותר שאפשר לציין על גבי מקדם הגנה הוא 50+. כמו כן חל איסור לרשום על המוצר שהוא עמיד בפני מים וזיעה, את כל מוצרי ההגנה מפני השמש …