Archive for May 18th, 2016

  • בינג' בבלוג תיק עבודות

    הפקת צילומים עבור Petite delights

    למותג של אילונה קוראים Petite delights אבל אני יכולה לומר ללא שמץ של ציניות שזה דווקא היה תענוג גדול ולא מבוטל בכלל להפיק את הצילומים הללו עבורה. ראשית, אלה היו הצילומים הראשונים עליהם עבדתי בתור עצמאית, עבודה ראשונה בתיק העבודות וזה תמיד מאורע מאוד מרגש. שנית, אני מאוד מתחברת לכל השפה הויזואלית של Petite delights …