Archive for April 14th, 2016

  • No Filter בינג' בבלוג

    עם היפות שלי בסעודת יום ההולדת

    אצל אנשים רבים יום ההולדת הוא מקור לדכדוך, שלא לומר דיכאון Full on. אני יכולה להבין אותם: גם אני נוטה להיות אובר סנטמינטלית בתאריכים מיוחדים בלוח השנה שבהם אני מנתחת את עצמי וסובלת מעודף מודעות אפילו גדול מהרגיל. אז למרות מה שהייתן מצפות, ביום ההולדת שלי אני די מבסוטה. לא הייתי כזו תמיד: מאחר שמחנכים …