Archive for March 25th, 2016

  • בינג' בבלוג דירה מהפינטרסט

    מינימליזם, האמנם?

    אילו היה קיים מילון שמופיעות בו כל מיני הגדרות לטרנדים עכשוויים, סביר להניח שתחת המילה “מינימליזם” לא הייתה מופיעה תמונה שלי בגולף מונוכרומטי והבעה מצועפת בעיניים. למעשה, אם יש משהו שאני לא ואפשר כבר לקבוע בוודאות שלעולם לא אהיה – זו מינימליסטית וכן, אני כותבת את זה מוקפת בערימה של סטאף שצברתי לאורך הזמן והם …